Vi erbjuder produkter/tjänster inom Återvinnings- och Avfallsbranschen. 

  • Utbildning, Föreläsningar och Mentorskap/Styrelseuppdrag.
  • Upphandlingar/Anbudsförfrågan.
  • Upprätta, Avfallsplaner och Avfalls föreskrifter.
  • Genomlysning/Analyser av Kundernas avfallshantering, med förslag om Förändring/Förbättring.
  • Bistå eller Genomföra Förändringsarbeten eller Omställningar. 
  • Förmedla Försäljning/Avyttring av Råvara/Avfall.
  • Affärsutveckling. 
  • Projektledning,