Vi erbjuder produkter/tjänster inom Återvinnings- och Avfallsbranschen. 

Development/Utveckling

  • Affärsutveckling.

Environment/Miljö

  • Utbildning.
  • Föreläsningar.

Trading/Handel

  • Mentorskap/Styrelseuppdrag.