Vi erbjuder produkter/tjänster inom Återvinnings- och Avfallsbranschen. 

Development/Utveckling

  • Genomlysning/analyser av verksamheters avfallshantering, med förslag om förändring.
  • Bistå eller genomföra Förändringsarbeten/Omställningar.
  • Affärsutveckling.

Environment/Miljö

  • Bistå eller upprätta Avfallsplaner och Lokala avfallsföreskrifter.
  • Utbildning.
  • Föreläsningar.

Trading/Handel

  • Förmedlare av försäljning/avyttring av råvara/avfall.
  • Bistå eller genomföra Upphandlingar.
  • Bistå eller genomföra förändringar av taxor/avgifter.
  • Mentorskap/Styrelseuppdrag.