Om oss

D.E.W.T. Consulting är ett företag som drivs operativt av Jörgen Örnestav  som har mer än 25 år lång och bred erfarenhet inom Återvinnings- och Avfallsbranschen på skiftande nivåer.  Jörgen har haft positioner som Produktionsansvarig, Marknadsansvarig och Försäljningschef på Ragn-Sells AB, med bl.a. ansvar att sälja koncernens Järn, Metall och Elektronik. Avdelningschef i Norrtälje Kommun, med ansvar för Renhållningen och lägg därtill ett mycket stort nätverk i inom branschen som byggts upp genom åren.

Det som skiljer D.E.W.T. Consulting mot övriga Miljökonsulter är att vi kan bidra med kompetens till kunden genom hela återvinningskedjan, från där Avfallet/Råvaran uppkommer,  insamling, sortering till behandling/avsättning där avfallet Återanvänds/Återvinns/Energiåtervinns/Deponeras ex. till Processanläggningar /Smältverk/Förbränningsanläggningar/Deponier.