Om oss

Det som skiljer D.E.W.T. Consulting mot övriga Miljökonsulter är att vi kan bidra med över 25 års kompetens till kunden genom hela återvinnings kedjan, från där Avfallet/Råvaran uppkommer,  insamling, sortering till behandling/avsättning där avfallet Återanvänds/Återvinns/Energi återvinns/Deponeras ex. till Processanläggningar /Smältverk/Förbränningsanläggningar/Deponier.