Vad är din Metallskrot/Avfall värd?

Priset på Metallskrot och Övrigt avfall bestäms av utbud och efterfrågan. När efterfrågan är hög stiger priserna och vice versa. Speciellt Metallskrot priserna skiljer sig från dag till dag. Påverkande index är LME (London Metal Exchange), EUWID m.fl. Sammansättningen av Metallskrot och Övrigt avfall är också en faktor som påverkar prisnivån. DEWT Consulting arbetar hela tiden för att du som säljare/kund ska få bästa möjliga pris. Nedan redovisar vi indikations priser på de vanligaste Metallskroten och Övriga avfall. OBS! Dessa priser är endast en indikation och varierar upp och ner beroende på kvalité, plats och volym. Ingen hänsyn är tagen till transporter.